Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad
Van de gemeente Westerveld
Raadhuislaan 1
7981 EL Diever

Betreft: Zienswijze betreffende het voorontwerp-bestemmingsplan “Residence Frederiksoord”

Frederiksoord/Wilhelminaoord, 24 augustus 2009,

Geacht College,

Dorpsgemeenschap Frederiksoord-Wilhelminaoord doet u toekomen deze zienswijze namens de inwoners van haar dorpen, die zich grote zorgen maken over de gevolgen van een eventuele uitvoering van het voorontwerp-bestemmingsplan “Residence Frederiksoord”.

Hierbij geven wij onze gemotiveerde beweegredenen van ons bezwaar betreffende de plannen van het zorghotel Frederiksoord als aanvulling van ons reeds ingediende Pro Forma bezwaar.

Ons bezwaren betreffende de bouwplannen van het zorghotel te Frederiksoord omhelst de volgende zaken;

Als eerste maken wij bezwaar tegen de doelgroep die men naar Frederiksoord wil halen. Waar de Maatschappij van Weldadigheid enkele jaren geleden bij de eerste presentatie van een bouwschets aangaf de zorg zoals die destijds in de tijden van weleer werden gegeven aan hen die hulpbehoevend waren weer terug te halen is onvoldoende van terug te vinden.
De enige overeenkomst is het feit dat er zorg wordt geboden maar alleen bestemd voor hen die kapitaal krachtig genoeg zijn. Elitaire zorg dus. Waarom is er niet gekozen voor een bouwvorm die past in het gedachtegoed van de MvW, zorg aan diegene die het minder goed hebben maar ook zeker aandacht verdienen. Onduidelijk komt naar voren of de doelgroep alleen een kapitaalkrachtig deel van de bevolking zal zijn, toeristen of dat men zich ook gaat richten op nog andere doelgroepen.Het is niet goed te beoordelen welke doelgroep er in de toekomst daadwerkelijk komen zal. Wij behouden ons op grond hiervan dan ook alle rechten hierop alsnog een zienswijze in te dienen.
Bij 3.4 Maatschappij van Weldadigheid. Hier staat omschreven dat de kloof tussen arm en rijk ook voordelen kan bieden. Voor mensen die minder middelen tot hun beschikking hebben worden door deze vorm van elitaire zorg kansen gecreëerd. Een nobel streven maar wij missen een duidelijk plan wat dit dan ook garandeert. Dit argument is onvoldoende voor ons.
De Menning in Wilhelminaoord zal drastisch worden verkleind. Juist hier licht ook een schitterende kans. Maak een mix van verschillende vormen van wonen in dit zorghotel. Gebruik de duurdere appartementen om de goedkopere betaalbaar te maken middels huur of koop. Zo krijgt de lokale bevolking ook een kans om gebruik te maken van dit zorghotel. Onvoldoende wordt aangegeven, dat de bestemming zorg, duurzaam zal zijn. Leg dit vast in de uiteindelijke vergunning.
Bij 4.5 Schoolopleiding zien wij omschreven dat er goede scholingsmogelijkheden liggen voor zowel bouw als horeca. Klopt maar waar dit is niet gewaarborgd in de plannen?
Bij 6.4.1. Situering, rangschikkingen rangorde staat omschreven dat het park een openbaar karakter moet krijgen, een goede zaak maar waar staat dat dit gewaarborgd is voor de toekomst?

Waar wordt veilig gesteld dat er niet een half bebouwd park zal komen en uiteindelijk een andere bestemming nodig zal zijn om uit de kosten te komen met doelgroepen zoals wij eerder in dit schrijven hebben benoemd?

Een ander bezwaar is de bouwhoogte. Zoals wij nu tegen de plannen aankijken verrijst er in Frederiksoord een gebouw wat extreme maten kent. Dit in ogenschouw nemende met het toekomstig beschermd dorpsgezicht wat eraan staat te komen vinden wij ontoelaatbaar. Nu een dergelijk initiatief accepteren verplicht de gemeente min of meer om straks iedere uitbouw of verbouw van een karakteristieke woning te honoreren. Men kan geen willekeur toepassen tenslotte. Maak de hoogte en het plan zo inpasbaar dat het op geen enkele wijze de omgeving schaad, sterker nog, het zou
de omgeving moeten verbeteren.
Terwijl de statistieken erg duidelijk aangeven in het concept dat de leeftijd in m.n. Frederiksoord drastisch omhoog gaat vergelijkbaar met de andere dorpen van Westerveld en t.o.v.overig in Nederland, verzuimt men hier iets mee te doen. Waarom is er niet meer gekeken naar de kansen voor de starters?
Overige zaken zoals een forse inwonersstijging vinden wij een goede zaak voor Frederiksoord. Ook een kans voor de tuinen van Frederiksoord is van belang. Neem als eis voor een
vergunning hier dan ook de verplichtingen mee die het teniet doen van de tuinen tegen gaat.

Tot slot kunnen we niet nalaten ook hier weer eens te melden dat wij diverse malen aan instanties zoals Provincie Drenthe, Gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid een dringend verzoek hebben gedaan In een brief over Betrokkenheid van inwoners dd 7 april 2008 wat in onze beleving onvoldoende is meegenomen.
Citaat
“In plan Belvedère staat samenspraak hoog in het vaandel”.
“Niet over ons maar met ons beslissen”.

Dorpsgemeenschap Frederiksoord/ Wilhelminaoord.
Secr. Kon. Wilhelminalaan 58
8382GD Frederiksoord