Frederiksoord, 6 juli 2009.

Informatie naar aanleiding van het concept voorontwerp-bestemmingsplan Residence Frederiksoord.

Beste buurtbewoners in Frederiksoord,

Een aantal buurtgenoten is ongerust over de nieuwe bouwplannen in onze kolonie. De vorige nieuwbouw, het Inforium, waren ze nog niet vergeten en daarom hebben ze contact opgenomen met DFW (Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord). Dit heeft onder ander geresulteerd in een persbericht in meerdere regionale bladen. Zie kopie.

Doordat er geen perspectief tekeningen zijn, is het moeilijker een goed beeld te vormen wat voor impact de nieuwbouw voor ons dorp heeft. Wij hebben daarom onze grote zorgen en willen hierin graag meedenken met de gemeente Westerveld. Om die weg open te leggen, tekenen wij bezwaar aan tegen het concept voorontwerp-bestemmingsplan Residence Frederiksoord.

Graag ook jullie reactie, want het gaat ons allen aan.

Ook namens DFW: Joop Bloemendal en Klaas Leeuw.