Aan het Informatie- en Contactcentrum Zorg & Welzijn, NAOBUUR, wordt regelmatig hulp bij vervoer gevraagd, omdat het eigen netwerk van een inwoner op dat moment niet kan rijden.

Het gaat om vervoer zoals b.v.

  • Naar een ziekenhuis/arts
  • Mee gaan winkelen ( nodig en/of gezellig)
  • Naar NAOBUUR voor b.v.o   Het koffie-uurtje op maandagmorgeno   Naar een lezing

    o   Naar het breicafé.

NAOBUUR wil zo mogelijk een oplossing bieden bij dergelijke hulpvragen. En dat is soms eenvoudig als anderen uit de buurt toch al naar de lezing rijden, b.v. vanuit
Wilhelminaoord of Vledderveen. Maar in andere gevallen moet dat georganiseerd worden, en Naobuur wil dat doen.

DUS

  • Als u denkt behulpzaam te kunnen zijn om “buurtgenoten” in voorkomende gevallen mee te laten rijden, meldt het dan bij NAOBUUR
  • Als u, jong of oud, eens iemand wilt helpen met een vervoersprobleem, meldt u dan als “vervoersvrijwilliger” bij Naobuur; en natuurlijk kunt u uw mogelijkheden/beperkingen daarbij aangeven.
  • Als u denkt: ik heb eigenlijk een vervoersprobleem, meld het dan ( graag zo tijdig mogelijk) bij Naobuur.

NAOBUUR: tel. 0521-769048 of info@naobuur.nl of kom langs.

P.S. Vrijwilligerswerk/burenhulp is onbetaald, maar vergoeding van kosten is logisch. Voor vervoer hebben we in Nabuur afgesproken dat €0,30 ct per kilometer de norm is.