De verhalen uit de kolonie

Het dorpsgemeenschap Frederiksoord-Wilhelminaoord heeft “Verhalen uit de kolonie Wilhelminaoord” gekregen van de schrijver W. Schackmann, die het boek “De Proefkolonie” heeft geschreven. Dit zijn verhalen uit de tijd dat de kolonialen hier vanaf 1818 in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid kwamen wonen en werken. De verhalen zijn gebaseerd op het archief van de Maatschappij van Weldadigheid bij het Drents Archief in Assen.

Wil Schackmann

Wil Schackmann studeerde politieke wetenschappen en was zeefdrukker, kraker, hulpverlener bij het JAC, voorlichter binnen het welzijnswerk en dagbladjournalist.

Wil-SchackmannSinds 1987 houdt hij zich louter bezig met schrijven, aanvankelijk romans, later ook novelisations, toneelstukken en scenario’s – zowel fictie als documentaire – voor film en televisie. Samen met Paul Lochtenberg won hij de ANV-Visser Neerlandia Televisieprijs 2000 voor het script van “Het Leven Sta Je Steeds Weer Van Te Kijken”. Wil Schackmann woont in Groningen. Meer informatie is te vinden op zijn eigen website.

“Door de driften der jeugd verleid”

Begin 1820 informeert ene Dirk Wakker uit Amsterdam of hij een weduwe met kinderen 'zoude kunnen plaatzen in de kolonie met betaling van eene jaarlijksche subsidie'. Wakker vertelt dat 'een mijner naastbestaanden', om precies te zijn een zoon van zijn oudste broer,...

Lees meer

“De wispelturige weduwe”

Op donderdag 22 mei 1823 vestigt Johanna Woortman zich in de kolonie Wilhelminaoord. Zij is 31 jaar, komt uit Amsterdam en ze is de weduwe van ene J.B. Goblé zodat ze meestal wordt aangeduid als 'de weduwe Goblé'. Ze heeft een zoontje van negen jaar en een dochtertje...

Lees meer

“De kleding tot op het bloote ligchaam nagezien”

Met hun aankomst op woensdag 4 juli 1821 behoren Hendrik Jans Duijker en zijn gezin tot de eerste bewoners van Wilhelminaoord. Duijker is ongeveer 34 jaar, evenals zijn echtgenote Wijtske, en ze hebben acht  kinderen. Ze komen uit Workum en daar had Hendrik vroeger...

Lees meer