Als Lelystad Airport onverhoopt tóch opengesteld wordt, lopen bewoners en ondernemers onder de onderliggende (laag)vliegroutes niet alleen gezondheidsrisico’s, maar ook een financieel risico. Bij toename van geluidsoverlast daalt de waarde van woningen. Om hun recht op het aanvragen van een schadevergoeding te behouden, moeten zij vóór 1 april actie ondernemen. In samenwerking met onze collega’s van de andere 18 actiegroepen hebben wij namens SATL een brief gezamenlijk laten opstellen door 4 juristen. 
 
Uit onderzoek door een gespecialiseerd juridisch adviesbureau is gebleken dat de waarde van de woningen kan dalen door de toename van geluidsoverlast van de geplande laagvliegroutes. In het rapport, dat in opdracht van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) is opgesteld, is voorgerekend wat dit voor een gemiddeld huis in Drenthe betekent: met een gemiddelde waarde van € 313.500 is de te verwachten waardedaling tussen de € 9.405 en de € 31.500, afhankelijk van de toename van het aantal decibellen.
Stuitingsbrief
Een gedupeerde huiseigenaar, of een ondernemer die qua omzet afhankelijk is van rust en frisse lucht, kan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een schadeclaim indienen. Het addertje onder het gras is, dat deze claim alleen wordt behandeld als hij of zij vóór 1 april 2020 een zogeheten ‘stuitingsbrief’ heeft ingediend. Of de eventuele schadeclaim te zijner tijd gehonoreerd wordt, is niet zeker, maar wel is zeker dat u zonder stuitingsbrief hoe dan ook achter het net vist.
Op safe spelen
Het lijkt gek om in actie te komen, nu het steeds meer onzeker lijkt of Lelystad Airport überhaupt opengaat. Tóch is het van belang het wel te doen. ‘Better safe than sorry,’.
Niets doen is de rest van je leven in de herrie en uitstoot zitten en dat weegt NIET op tegen één á twee keer per jaar dichterbij een vliegveld wonen.
Denk niet dat het wel mee zal vallen; de aanvliegroutes over Drenthe zullen gepaard gaan met afremmende motoren terwijl het landingsgestel al uit is. Dit betekent een fikse toename van geluidsoverlast. Daarnaast zullen vele toestellen, voordat zij kunnen landen op Lelystad, hun overtollige kerosine boven de vele Drentse natuurgebieden gaan lozen wat permanente schade betekent aan de flora en fauna waardoor Drenthe juist dé provincie is waar vele Nederlanders (én buitenlandse toeristen) naartoe komen voor de rust, ruimte én schone lucht en natuur.
Dit zijn geen fabeltjes maar keiharde feiten die bewoners rond de bestaande luchthavens dagelijks mee maken en over klagen. Helaas tevergeefs..! Bij alle vliegvelden doet de overheid niets met de klachten en aangezien wij met SATL inmiddels al zóveel fouten in de Lelystad-procedures hebben aangetoond, bestaat er voor ons enkele reden om te geloven dat het bij Lelystad Airport anders zal gaan. Wat de minister ook belooft.
De provincie Drenthe én de betrokken gemeenteraden informeren hun burgers NIET. Zodoende zijn nog steeds heel veel Drentenaren onwetend over wat hen boven het hoofd hangt.
Teken en verzend de stuitingsbrief VANDAAG NOG aangetekend aan de minister en wacht niet langer. De brief is als bijlage aan dit bericht gekoppeld. U hoeft alleen maar uw adresgegevens in te vullen en te ondertekenen. Dat is álles…!
Zorg dat u straks NIET met lege handen staat en kom NU in actie.
Stuur aub. deze brief ook naar zoveel mogelijk andere Drentenaren die u kent en wijs hen op de belangrijkheid van deze brief..!!
Met hartelijke groet,
Marc Huiberts
Voorzitter “Drenthe Blijft Stil”