Op zondag 24 november mogen wij Sinterklaas en zijn pieten welkom heten in ons mooie dorp.
Zij komen aan om 10:30 uur op de grote Brink in het midden van ons dorp aan de Kooimanstraat
Daarna zal Sint door het dorp gaan en alle kinderen kunnen aansluiten om samen naar Ons Dorpshuis
te gaan voor een groot feest.
Entree: gratis