Aan de bewoners van de MAW Naamen van Eemneslaan,

in het verleden heeft DFW meerdere malen aangedrongen op vervanging van het versleten wegdek, de gevaarlijke bermen en de daardoor toenemende onveiligheid voor met name fietsers en schoolgaande kinderen. Ook de trottoirs in de bebouwde kom vertonen plaatselijk de nodige gebreken.

Eind 2017 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld, voor reconstructie van de van Eemneslaan. Dit is ongeveer de helft van de oorspronkelijk berekende kosten voor de gehele van Eemneslaan.

Binnenkort heeft DFW opnieuw overleg met de gemeente over aanpak en planning van de werkzaamheden die in 2018 worden uitgevoerd.

Voordat dit overleg zal plaatsvinden geven wij u graag de gelegenheid uw mening en ideeën kenbaar te maken, zodat wij dat kunnen inbrengen bij dat overleg.

Wanneer     woensdag 10 januari 2018

Waar            Ons Dorpshuis

Aanvang            19.30 uur

                                                                                Het bestuur DFW