Het ministerie van Economische zaken heeft vlak voor de Kerst het volgende bekend gemaakt. Het ministerie wil gas uit twee nieuwe velden onder onze dorpen gaan winnen. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in ons gebied.

U kunt uw reactie tot uiterlijk 13 februari aan het Ministerie sturen. Wij hebben een voorbeeld reactie opgesteld die u kunt downloaden. Gebruik het voorbeeld om  uw eigen bezwaren of opmerkingen toe te voegen of delen juist te schrappen .Het adres waar u de reactie heen stuurt staat boven in het voorbeeld. U kunt uw reactie ook via www.rvo.nl/gaswinning-boergrup versturen.

U kunt de voorbeeld reactie downloaden vanaf de volgende website   http://www.gasdrovf.nl

Hulp bij het invullen nodig? Mail met Bep van Norden:       bepvannorden12@gmail.com

Kijk voor meer informatie over de gaswinning op    www.gasdrovf.nl