Nuttige websites

Op deze pagina vindt u een overzicht met de internetadressen van verschillende verenigingen, overheidsinstanties, organisaties en meer.

Floralia
Op 24 februari 1890 zag de Floralia-Vereniging het licht. Opgericht door de eerste directeur van de Frederiksoordse Tuinbouwschool, dhr. A.C. Ide, had zij als doelstelling: “Door het kweken van bloemen en andere sierplanten volksontwikkeling bevorderen en de liefde voor sierplanten opwekken”. Dat paste prima in de landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid waartoe de Tuinbouwschool behoorde. Bezoek de website >

Hulpdiensten

Brandweer
Op deze site proberen wij u op de hoogte te brengen en te houden van het reilen en zeilen bij de Brandweer Westerveld. U treft informatie aan over de organisatie, uitrukken, activiteiten, preventie, oefeningen ect. Brandweer Westerveld heeft naast een aantal formatieplaatsen beroepsondersteuning ca. 70 vrijwilligers. Indien nodig worden de vrijwilligers opgepiept voor de verzorging van de uitrukken.
Bezoek de website >

Politie
Bezoek de website >

Historie en Cultuur

Stichting Maatschappij van Weldadigheid
In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht door generaal Johannes van den Bosch die de armoedige gezinnen na de Franse overheersing wilde helpen. Van den Bosch kocht in Drenthe woeste grond aan zodat de armen deze konden ontginnen. Bezoek de website >

Erfgoed Westerbeeksloot
In 1614 werd door de commandeur van Steenwijk, François van Westerbeek grond rond Vledder aangekocht om te ontginnen. Voor de afvoer van turf liet hij een kanaal graven dat de Westerbeeksloot genoemd werd. Bezoek de website >

Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD)
De Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) is een koepelvereniging van dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen. Zo’n 130 dorpen zijn lid en zo’n 135 dorpshuizen zijn bij ons aangesloten. Onze vereniging zet zich in voor een leefbaar platteland en ondersteunt dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen. Bezoek de website >

Nieuws en Media

Blik op Nieuws | Drenthe
Blik op Nieuws is een nieuwssite met een geheel eigen gezicht, waar de bezoeker in een oogopslag een overzicht van het binnenlandse nieuws onder ogen krijgt. Deze nieuwsonderwerpen lopen uiteen van voorpagina nieuws en regionaal nieuws tot achtergrond nieuws. Ook voor het nieuws op het gebied van Lifestyle, Auto, Sport, etc. kunt u bij ons terecht.

De opzet van de formule die Blik op Nieuws hanteert heeft als uitgangspunt een zo breed mogelijk publiek te bedienen door een zo breed mogelijk nieuws- en amusementsaanbod per dag aan te bieden, dat elke minuut een update ondergaat waardoor de actualiteit voor de kijker wordt gewaarborgd.
Bezoek de website >

Startpagina Steenwijk
Bezoek de website >

Onderwijs

OBS De Kievitshoek
“De Kievitshoek” is een dorpsschool. Al enkele jaren ligt het aantal leerlingen van onze school op ongeveer75. In de loop van het schooljaar neemt het aantal leerlingen toe door de instroom van vierjarigen. De leerlingen uit de verschillende groepen kennen elkaar en er is veel onderling contact tussen leerlingen uit de diverse groepen. Het begrip “onze school” is daardoor op “De Kievitshoek” sterk aanwezig. Bezoek de website >

Recreatie

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold
Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland, ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park. Bezoek de website >

VVV
Zoek je een evenement in Drenthe? Hieronder staan links naar de VVV’s in Drenthe. Daar vind je alle evenementen in deze provincie.
Bezoek de website >

De Drentse Fietsvierdaagse
De Drentse Fiets 4Daagse vindt dit jaar plaats van 26 tot en met 29 juli. Iedere dag vindt er een standhoudermarkt plaats op een van de finishplaatsen. De roadshow is een terugkerend evenement tijdens de Fiets 4Daagse en is een plek waar sponsoren en standhouders zich zullen presenteren aan de ca. 12.500 deelnemers.
Bezoek de website >

(semi) overheid

Gemeente Westerveld
De gemeente Westerveld is een typische plattelandsgemeente in Zuidwest-Drenthe. De gemeente is dun bevolkt. Op een oppervlakte van 28.300 hectare wonen ruim 19.000 inwoners. Bijna een kwart van de inwoners is ouder dan zestig jaar of jonger dan achttien jaar.
Bezoek de website >

Digitale gemeentegids Gemeente Westerveld
De digitale gemeentegids (wegwijzer) van Westerveld bevat de adresgegevens van de verenigingen, stichtingen en instellingen. Deze gegevens zijn gekoppeld aan een digitale plattegrond.Bezoek de website >

Provincie Drenthe
Bezoek de website >

Wegwerkzaamheden Drenthe
Op de kaart ‘Wegwerkzaamheden in Drenthe’ kunt u op de kaart van Drenthe bekijken welke wegwerkzaamheden staan gepland en momenteel worden uitgevoerd. U kunt tot op straatniveau inzoomen.

Bezoek de website >
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. BZK werkt aan een streng en rechtvaardig immigratie- en asielbeleid en de succesvolle participatie en integratie van nieuwe inwoners.
Bezoek de website >

Overheidlinks | Database Overheidsadressen
Met de Database Overheidsadressen kunt u ook op uw eigen computer beschikken over de adressen van overheid en politiek. U kunt al gebruik maken van de database voor een bedrag van 99 euro per jaar. Het is de ideale manier om in contact te komen met gemeenten en andere overheden. Kijk op de informatiepagina over de database voor meer informatie.
Bezoek de website >

Waterleidingmaatschappij Drenthe 
De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) levert water in diverse kwaliteiten: laagwaardig industriewater, onthard water, gedemineraliseerd water of proceswater voor bepaalde hoogwaardige toepassingen.
Bezoek de website >

Waterschap Reest en Wieden  
Een waterschap is een overheidsorganisatie en staat op hetzelfde niveau als een gemeente. De provincie beslist hoe groot een waterschap is en wat voor taken het waterschap heeft. Reest en Wieden ligt binnen de grenzen van twee provincies; namelijk Overijssel en Drenthe.
Bezoek de website >

Actium 
Actium is een woningcorporatie die werkt aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen, in Drenthe en Friesland.
Bezoek de website >