Op deze pagina vindt u Onderzoeken en Rapporten. U kunt ze allemaal nog eens op uw gemak teruglezen.

Bezwaarschrift bestemmingsplan Frederiksoord 2009

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Westerveld Raadhuislaan 1 7981 EL DIEVER Betreft: Voorontwerp-bestemmingsplan Residence Frederiksoord. Frederiksoord, 1 juli 2009. Geacht College, Ondergetekende heeft kennis genomen van...

Lees meer

Brief DFW, betrokkenheid inwoners

Aan: College van de Gemeente Westerveld, Gemeenteraad van Westerveld Maatschappij van Weldadigheid, de heer J. J. Mensink, directeur Provincie Drenthe, mevr. A. Haarsma, Gedeputeerde Werkgroep Belvedere, de heer W. Brouwer, projectleider Woonstichting Actium, mevr. N....

Lees meer