Op deze pagina vindt u de notulen van de Ledenvergaderingen van het Dorpsgemeenschap. U kunt ze allemaal nog eens op uw gemak teruglezen.

 

Ledenvergadering/75 jarig jubileum.

Gezien de huidige omstandigheden is het nog steeds niet verantwoord om onze algemene ledenvergadering, laat staan ons 75 jarig jubileum te vieren. Zodra de omstandigheden het weer mogelijk maken komen wij hierop terug. Ondanks alles, fijne feestdagen en een...

Lees meer

Jaarvergadering DFW woensdag 27 nov 2019

Vergadering voor alle leden van het Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord. Aanvang: 20:00 uur Locatie: Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord. Gast spreker voor de pauze: Minne Wiersma (Maatschappij van Weldadigheid)  

Lees meer

Notulen jaarlijkse ledenvergadering 2017

Notulen Jaarlijkse leden vergadering 2017. 29 november 2017 Voltallige bestuur aanwezig. Aanwezige leden 51 incl bestuursleden. Opening. Voorzitter opent de vergadering. De ledenvergadering duurt tot 20.45 uur om 21.00 uur zal de directeur van de maatschappij van...

Lees meer

Ledenvergadering 2017.

Notulen Jaarlijkse leden vergadering 2017. 29 november 2017   Voltallige bestuur aanwezig. Aanwezige leden zijn genoteerd.     Opening.   Voorzitter opent de vergadering. De ledenvergadering duurt tot 20.45 uur om 21.00 uur zal de directeur van de...

Lees meer

Notulen ledenvergadering 16 november 2011

Notulen Algemene ledenvergadering Dorpsgemeenschap Frederiksoord –Wilhelminaoord op woensdag 16-11-2011 in "Ons Dorpshuis" Aanvang 20.00 uur. 1 Opening. Voorzitter Wibaut Beekman opent de vergadering en heet de leden welkom op deze Algemene Ledenvergadering. 2...

Lees meer

Notulen ledenvergadering 17 november 2011

Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpsgemeenschap Frederiksoord- Wilhelminaoord woensdag 17 november 2010 in `` Ons Dorpshuis`` te Wilhelminaoord. Aanvang 20.00 uur. 1   Opening. Voorzitter Wibout Beekman opent de vergadering, en heet de aanwezigen welkom op deze...

Lees meer

Notulen ledenvergadering 15 oktober 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord op 15 oktober 2009 gehouden in "Ons Dorpshuis" te Wilhelminaoord. 1  Opening. Voorzitter J. Puper opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom op deze algemene...

Lees meer

Ledenvergadering 21 november 2008

Notulen ledenvergadering  Dorpsgemeenschap Frederiksoord-Wilhelminaoord  van vrijdag 21 november 2008 gehouden in "Ons Dorpshuis" te Wilhelminaoord 1   Opening. Voorzitter opent  de vergadering en heet allen welkom. Met kennisgeving afwezig is bestuurslid  G v d...

Lees meer