Op deze pagina vindt u de verschillende Jaarverslagen van het Dorpsgemeenschap. U kunt ze allemaal nog eens op uw gemak teruglezen.

jaarvergadering 2016

Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord DFW   Notulen algemene ledenvergadering 1 december 2016 Aanwezig 39 personen.   Opening. De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Zowel leden als niet leden en in het bijzonder onze wijk agent Kevin van der...

Lees meer

Jaarverslag 2011 – 2012

Jaarverslag Dorpsgemeenschap Frederiksoord – Wilhelminaoord  2011-2012 Bestuurssamenstelling 2011 – 2012 Voorzitter:Wibaut Beekman 2e Voorzitter:Marga Oosterloo Secretariaat:Tinus Hoogenkamp Penningmeester:Jan Groenink [divider] [space height="20"] Leden: Adri...

Lees meer

Jaarverslag 2010 – 2011

Jaarverslag Dorpsgemeenschap Frederiksoord -  Wilhelminaoord 2010 - 2011 Bestuursamenstelling 2010 – 2011. Voorzitter: Wibaut Beekman 2e Voorzitter: Marga Oosterloo Secretariaat: Gossé van der Heide Penningmeester: Jan Groenink Leden: Adri Korpershoek Jannie van der...

Lees meer

Jaarverslag 2009 – 2010

JAARVERSLAG van het bestuur Samenstelling van het bestuur is: Voorzitter:Wibaut Beekman 2e Voorzitter:Gosse vd Heide Secretariaat:Marga Oosterloo Penningmeester:Jan Groenink Leden:Adrie Korpershoek Janny van der Walle Tinus Hoogenkamp Bety Nicolai (notuliste) Dianna...

Lees meer

Jaarverslag 2008 – 2009

JAARVERSLAG van het bestuur Het bestuur kwam dit boekjaar 10 maal bijeen. Samenstelling van het bestuur is: Voorzitter:Jan Puper 2e Voorzitter:Gosse vd Heide Secretariaat:Marga Oosterloo Penningmeester:Jan Groenink Leden:Adrie Korpershoek Janny van der Walle Tinus...

Lees meer

Jaarverslag 2007-2008

Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord Jaarverslag 2007-2008 Het bestuur kwam dit jaar 10 maal bijeen. Samenstelling van het bestuur is: Voorzitter: Jan Puper 2e Voorzitter:Gosse vd Heide Secretariaat: Marga Oosterloo Penningmeester:Jan Groenink Adrie...

Lees meer