Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Westerveld Raadhuislaan 1 7981 EL DIEVER Betreft: Voorontwerp-bestemmingsplan Residence Frederiksoord. Frederiksoord, 1 juli 2009. Geacht College, Ondergetekende heeft kennis genomen van...

Lees meer