Na jaren van stilstand wordt er weer gebouwd voor starters in het dorp Wilhelminaoord. De afgelopen jaren zijn er alleen koloniewoningen in de regio gerealiseerd. Die zijn niet meteen geschikt voor starters.

Als dorpsgemeenschap zijn we blij met het plan. Er kan in ieder geval op korte termijn gebouwd worden voor ‘onze’ jongeren. Er komen zes woningen in drie blokken van twee. Daarnaast is er nog ruimte voor 4 woningen in de toekomst. Dat zijn huurwoningen. Wilhelminaoord ligt een beetje klem. Er zijn maar weinig plekken waar je geschikte bouwgrond vindt voor een project dat binnen een paar jaar gerealiseerd kan worden. Er is in het dorp weinig doorstroming, waardoor er ook weinig woningen vrij komen. Dat is logisch. Ook voor senioren zijn er maar weinig mogelijkheden.

Het plan aan de Vaartweg is tot stand gekomen met instemming van DFW. DFW is ook altijd betrokken geweest. Het gebied met het bosje en de vijver is jarenlang verwaarloosd. DFW heeft daar in het verleden veel klachten over gehad van de leden. Maar nu er wordt gebouwd, wordt de vijver eveneens aangepakt. Je hebt de plannen kunnen zien tijdens een avond in het dorpshuis. Voor degene die niet is geweest hebben we een plaatje van hoe het er ongeveer uit komt te zien. Ecologen hebben samen met de eigenaar van de grond, de Maatschappij van Weldadigheid, een plan gemaakt. Er is rekening gehouden met alles wat er leeft. Zo komt er straks een wandelpad midden in het bosje met langs de kant struiken die uitermate geschikt zijn voor vlinders. Er komt een poel voor reptielen. Het bos wordt meer een loofbos.

Er gaan geruchten dat het bos aan de achterkant er ook af gaat. Dat is niet het geval. De komende jaren zal er wel dunning en verandering van het bosje plaatsvinden. Het wordt meer een loofbosje. Nu maar hopen dat hondeneigenaren de stront die honden daar achter laten ook opruimen. Anders is het zonde van alle inzet. Het wandelpad langs de Vaartweg blijft trouwens. Ook daar hebben we steeds voor gepleit. Dan is het voor wandelaars niet nodig om op de weg te lopen. En de Maatschappij van Weldadigheid kijkt nu of het geplande pad achter de huizen kan worden verplaatst naar de parkeerplaats. Als DFW hebben we daar ook op aangedrongen. Deze parkeerplaats is er gekomen op aandringen van de bewoners. Terecht, want deze eenrichtingsweg raakt anders verstopt door auto’s die in de zachte berm parkeren.

Nu ziet het er kaal uit, straks is er weer meer leven. En ruimte voor ‘onze’ starters. Wat DFW betreft een win-win situatie.