Na de ledenvergadering van woensdag 22 febr. 2023, is door de leden gekozen.

  • Verkozen Andries Ophof (voorzitter)
  • John Mensink (vice voorzitter,secretaris)
  • Jos Rosener Manz (penningmeester)
  • Jolien Diderich (lid)
  • Hilbert Zoer (lid)
  • Annie Verboom-Prikken(lid)
  • Blijvend. Bert Drijfhout (lid)
  • Niet verkozen Jan Groenink.
  • Aftredend Jaap Strik.