Jaarverslag Dorpsgemeenschap Frederiksoord – Wilhelminaoord  2011-2012

Bestuurssamenstelling 2011 – 2012

 • Voorzitter:Wibaut Beekman
 • 2e Voorzitter:Marga Oosterloo
 • Secretariaat:Tinus Hoogenkamp
 • Penningmeester:Jan Groenink

[divider]
[space height=”20″]

Leden:

 • Adri Korpershoek
 • Jannie van der Walle
 • Jan Puper
 • Ramona Rosener Mans
 • Karel Wolters

[divider]
[space height=”20″]

Bestuur,

Het bestuur is 10 maal bijeen geweest in het afgelopen jaar. Op de ledenvergadering van 2011 was de bedoeling om de statuten aan te passen,maar door een vormfout kon dat geen doorgang vinden. De aanpassing van de statuten vinden later plaats, De leden hebben allen een uitnodiging ontvangen. Op 6 maart 2012 heeft de uitgestelde bijzondere ledenvergadering plaats gevonden. De aanwezige leden stemden er unaniem mee in om de statuten te wijzigen. De voorzitter en secretaris zijn bij de notaris geweest om de stukken te tekenen.

Ramona Rosener Mans en Karel Wolters treden toe in het bestuur. Oud en nieuw viering in het Dorpshuis met de verkiezing koloniaal van het jaar was een succes. Bety Nicolai heeft door omstandigheden het bestuur verlaten. Er zijn gesprekken geweest met de Gemeente en verschillende andere instanties. Enkele bestuursleden hebben geholpen met de afbraak van de hangplek, waar jongeren van buiten dorp meer gebruik van maakten dan de jeugd uit Wilhelminaoord. Wat er nu gaat komen is nog een vraag en een nieuwe commissie gaat daar een plan voor maken.
Live muziekavond georganiseerd door twee bestuursleden met vrijwilligers van de activiteiten comm. is door een 100 tal bezoekers bezocht. De organisatie was tevreden.

Hobby tentoonstelling

Het bestuur van de HTT is tevreden, er mogen wel meer bezoekers komen. De standhouders waren goed te spreken. Volgend jaar 2 en 3 maart de 25e keer HTT, met nieuwe hobbyisten.

Activiteiten commissie

 • 28 november hebben we een bingo gehad van de ondernemingsvereniging uit Vledder, het was een gezellige avond.
 • 31 maart was er een Hollandse avond, deze is druk bezocht leuke artiesten zoals Monica West enz.
 • Op 30 april was er een fietstocht, die ondanks het mooie weer, maar matig bezocht is. De  BBQ na de fietstocht is goed geslaagd en was gezellig.
 • 30 juni zeskamp gehad met Nijensleek in het Sterrebos, er waren 12 teams die de uitdaging met elkaar aan aan zijn gegaan.
 • Op 8 december a.s. is er een kerstmarkt in en rond het dorpshuis van `s middags
 • 3 tot `s avonds negen, we hopen dat u gaat komen.

[divider]
[space height=”20″]

Commissie Wonen

Kondigden wij vorig jaar, nog vol goede moed, aan dat Hegeman Projectrealisatie met nieuwe plannen kwam voor de Kooimanstraat, nu, november 2012, moeten wij helaas constateren dat ook hun plannen voorlopig niet haalbaar lijken. Afgelopen voorjaar zijn er onder meer twee avonden voor belangstellenden geweest met tekeningen en bouwontwerpen. Mix van starter tot twee-onder-een-kapwoningen. De woning crisis heeft ons echter achterhaald. Belangstellenden lukt het niet hun eigen woning te verkopen of krijgen de financiering bij de bank niet rond.

De komende tijd zal de comm. Wonen opnieuw met Hegeman om de tafel gaan zitten en kijken welke mogelijkheden er nog verder zijn om een goede invulling voor het project ‘Kooimanstraat’ te krijgen. Namens de commissie wonen, Wibaut Beekman.

Jeugd en jongerenwerk

Jeugd en Jongerenwerk heeft ook afgelopen jaar weer veel georganiseerd voor de kinderen, zoals een natuurmiddag, waarbij in groepjes door de bossen bij het vijvertje ontdekkingen gedaan konden worden d.m.v. een route te lopen en een gids, Eric Snoei. Uilenballen konden worden uitgeplozen bij het Haagse buitencentrum, na afloop was er een gezellige picknick.  In het begin van het jaar hebben wij een playback show gehad, en hierbij hadden we een zeer vol programma, zoveel opgaven waren er. Dit was een succes en alle kinderen kregen een medaille mee naar huis als aandenken

Er is een dansmiddag geweest, waarbij in 2 grote groepen les werd gegeven door 2 jonge meiden. Het geleerde dansje wordt a.s. zaterdag  gedanst bij de Sinterklaas intocht. We hebben net Sint Maarten gehad en we vertrekken tegenwoordig vanaf de Menning. We hadden dit jaar meer als 60 kinderen die meeliepen met een mooie lampion.
Komende zaterdag staat de grote Sinterklaas intocht voor de deur. Misschien wordt u ’s morgens wel weer wakker gemaakt!? We beginnen de optocht vanaf de Menning om 10.00 uur, we lopen de grote route en hebben daarna een feestje in ons Dorpshuis, maar niet alleen voor de kinderen van school maar ook voor u, misschien vind u het leuk om ook eens te komen kijken, gezellig!

We merken dat het met het jeugdwerk heel goed gaat. We hebben nieuwe vrijwilligers en het is heel gemoedelijk allemaal.
Als we wat organiseren komen er ook veel kinderen om mee te doen en dat is waar we het voor doen. Al zijn nieuwe ideeën zeer welkom en zoeken we nog handige mannen of vrouwen voor een leuke knutselavond of kookclub, u kunt zich melden bij het jeugdwerk.
Tot ziens bij Jeugd en Jongerenwerk.

Groencommissie

Het lijkt alsof de werkgroep Groen van de Dorpsgemeenschap in ruste is. De beplanting in het dorp is af. Er is ruim een ton geïnvesteerd in Wilhelminaoord. Niets is minder waar. De werkgroep is fanatiek bezig met twee projecten.

 1. Speelbos Vaartweg
  Op het verlanglijstje van de werkgroep staat onder andere het realiseren van een speelbos achter het Luifeltje. Een plek waar kinderen kunnen spelen met water, grond en alles wat een bos biedt. Wat te denken van een steiger voor vissers en in de winter een plek om de schaatsen onder te binden. Daarover hebben we verschillende gesprekken gevoerd. Ook met iemand die ontwerpen voor dergelijke speelbossen maakt. Als werkgroep willen we het hele park erin betrekken. Dus inclusief de vijver. Op een later tijdstip willen we de kinderen van basisschool De Kievitshoek een ontwerp laten maken. Daarover is al eens contact geweest met de school. Maar dan komt het. We moeten toestemming hebben van de eigenaar van de grond en dat is de Maatschappij van Weldadigheid. Op die toestemming wachten we nog. De Maatschappij is positief over het plan, maar wil eerst dat de starters woningen langs de rand van de Vaartweg worden gerealiseerd. Op dat moment is er vanuit de Maatschappij ook budget beschikbaar. Kortom, we moeten geduld hebben. In deze economisch moeilijke tijden is het nog maar de vraag wanneer de woningen er komen. Als werkgroep hebben we dit plan op een laag pitje gezet.
 2. Dorpsommetjes
  Wat wel snel gaat is het uitzetten van ‘Dorpsommetjes’. Tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis eind vorig jaar hebben we tien wandelroutes gekregen van inwoners van Wilhelminaoord en Frederiksoord. Allemaal beginnen ze bij het dorpshuis. Het zijn wandelingen die variëren van twee kilometer tot zo’n tien kilometer. De kortste is een rondje Wilhelminaoord en de langste loopt dwars door De Eese. De wandelingen zijn prachtig. We zijn de bedenkers ook zeer dankbaar voor de ideeën. Inmiddels zijn we toe aan de volgende fase. Alle initiatiefnemers hebben van ons een pakketje gekregen met de uitgewerkte routes. Die worden nu gecontroleerd. Het doel is om er een boekje van te maken met daarin de beschrijving van de route, een kaartje, foto’s en ook wetenswaardigheden die je onderweg tegen komt. De boekjes zijn gratis voor iedereen in in ieder geval Wilhelminaoord. Daarvoor hebben we nog een klein budget over.

[divider]
[space height=”20″]

Tot slot willen wij u oproepen om met zaken over openbaar groen, ideeën en projecten naar ons toe te komen. Wij pakken ze, mits realistisch natuurlijk, graag op. Als je in zo’n mooie omgeving woont, moet je ook zorgen dat het zo blijft. Daar kunnen wij als onderdeel van de Dorpsgemeenschap een bijdrage aan leveren.

De werkgroep Groen,

Dianna Verlaan
Tinus Hoogenkamp
Ron de Lange
Gossé van der Heide
Henk Bakker
Andries Ophof

Wij als bestuur onze dank uitspreken naar de vele vrijwilligers die ons het afgelopen jaar weer hebben geholpen met de ondersteuning van diverse activiteiten.

Het bestuur.
Voorzitter: W Beekman                                                     secretaris: T Hoogenkamp