Jaarverslag Dorpsgemeenschap Frederiksoord –  Wilhelminaoord 2010 – 2011

Bestuursamenstelling 2010 – 2011.

 • Voorzitter: Wibaut Beekman
 • 2e Voorzitter: Marga Oosterloo
 • Secretariaat: Gossé van der Heide
 • Penningmeester: Jan Groenink
 • Leden: Adri Korpershoek
 • Jannie van der Walle
 • Jan Puper
 • Tinus Hoogenkamp (notulist)
 • Bety Nicolai
 • Dianna Verlaan

[divider]
[space height=”20″]

Bestuur,
Het bestuur is het afgelopen boekjaar 10 maal bijeen geweest in de regulieren bestuursvergaderingen. Er zijn verschillende contacten en bijeenkomsten geweest met de Gemeente Westerveld en andere belangen organisaties. Ook bijeenkomsten geweest met de gemeente over de uitbereiding van Oranjeborg.
Er zijn bestuursleden van DFW in gesprek geweest over eventuele samenwerking met het bestuur van het dorpshuis.
Nieuwe burgemeester Rikus Jager heeft kennis gemaakt met bewoners uit Frederiksoord en Wilhelminaoord in het Dorpshuis op de kennismakingavond.
Enkele bestuursleden hebben geholpen met het bouwen van het dierenparkje Kolonievreugd bij  De Menning. De presentatie van de Comm.groen op de ledenvergadering wordt goed ontvangen.Jeugd en Jongerenwerk heeft een nieuwe impuls gekregen onder leiding van Ramona Rosener Mans met haar vrijwilligers. Dianna Verlaan heeft het bestuur verlaten i.v.m. drukke werkzaamheden, blijft wel in Comm.groen.

Hobbytentoonstelling

De hobbytentoonstelling heeft iets minder bezoekers gehad als voorgaande jaren, de standhouders en bezoekers waren tevreden. De organisatie wil proberen om meer workshops, en meer variatie op de HTT te krijgen, wat een heet hangijzer is.

Jeugd en Jongerenwerk

Sinds 2011 zijn we weer actief en was de aftrap een spetterende disco, daarna volgde de paas-inn. Er werd een Palmpaasstok gemaakt waarmee de kinderen vervolgens de optocht liepen en eieren zoeken in het bosje achter de kerk. Als afsluiting voor de zomervakantie kwam de boerderij spelmiddag voor de kleinere kids op de prachtige locatie van ‘Hoeve Marianne’. Voor de grote kids was er een fotospeurtocht met kampvuur en als afsluiting slapen in het hooi. Tussendoor is er een viswedstrijd georganiseerd en 2 sessies figuurzagen.

De disco van 21 sept is goed geslaagd met ± 70 kinderen. Als afsluiting voor dit jaar staan nog gepland: de Sint Maarten optocht op 11 Nov. 18.45 uur vertrek vanaf het Dorpshuis. De Sinterklaasoptocht zal plaatsvinden op zaterdag 19 Nov, vertrek 10:00 uur vanaf het Dorpshuis. En de grote kerst-in is gepland op 21 Dec. Als klap op de vuurpijl is ook nog het jeugdhonk in het dorpshuis gerestyled…

Commissie Wonen

Ook dit jaar is de commissie wonen verschillende keren bij elkaar geweest. Eind 2010 begon met de mededeling dat Actium definitief de stekker uit het project ‘Kooimanstraat’ had getrokken. Te weinig  respons op de plannen voor nieuw te bouwen woningen; de economische omstandigheden en niet te veel risico willen lopen deden besluiten de verkoopopdracht bij de makelaar terug te trekken. Conclusie; weer geen nieuwbouw op een van de mooiste plekken van Wilhelminaoord.

Gesprekken met de gemeente, wethouder en burgemeester, dit voorjaar, resulteerden erin dat Actium met de optie kwam de grond te willen verkopen. Dit gaf weer nieuwe mogelijkheden. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap werd onderzocht. Hierin zou DFW dan het voortouw moeten nemen. Gesprekken met SIR55 werden deze zomer gevoerd. Helaas nog zonder zichtbaar resultaat. Momenteel zijn er weer gesprekken gaande met nieuwe partijen. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn betaalbare casco woningen neer te zetten die, zo gewenst, zelf van keuken, sanitair etc. voorzien kunnen worden. Zoals u leest, de commissie is zeker nog zeer actief, helaas nog zonder zichtbare resultaat. We hopen volgend jaar een beter bericht voor u te hebben.

Commissie Groen

Het afgelopen jaar heeft de Comm.groen in Wilhelminaoord de groen-voorziening een metamorfose gegeven door het planten van bloembollen bijde ingangen van het dorp.  Er zijn verschillende overhoeken opnieuw ingeplant met diverse soorten rozen
en planten. Sommige bomen zijn vervangen of opnieuw geplant, om de lanen-structuur te bevorderen. Parkeer plaatsen gerealiseerd voor een nijpend parkeerprobleem. Een speeltuintje is opgeknapt met medewerking van de bewoners.

De open tuinendag in samenwerking met de omliggende tuiners en kwekersuit Frederiksoord en Wilhelminaoord was een groot succes. De vijver in de Kolk wordt dit najaar opgeschoond,struiken en bomen worden vervangen door nieuwe aanplant. De kosten van dit project zijn gerealiseerd door subsidies van de Provincie Drenthe en de Gemeente Westerveld.

Ook het project van Oranje Fons NL Doet om de betonnen duikers te schilderen met de kinderen in het speeltuintje in de Blokstraat onder leiding van de Rotary Club Steenwijk is een succes.

Activiteiten Commissie.

In mei hebben we een meezingavond gehad met onder andere het duo Lucas en Gea. Het was druk en een gezellige avond, voor herhaling vatbaar. Op maandag 28 november hebben wij in samenwerking met de ondernemersvereniging Vledder e.o. de eerste Sinterklaas trekking met aansluitend een leuke bingo met een super ronde. Deze avond begint om 20.00 uur.
Daarnaast is de activiteitengroep bezig met op 31 maart een gezellige avond te organiseren, terzijnde tijd meer over deze avond. Het is ons voornemen om op Koninginnedag 2012 een fietstocht of oriëntatierit te organiseren. Bij voldoende deelname is er aansluitend een gezellige barbecue

Het ledenaantal  is

 • 2009         251 leden
 • 2010         259 leden
 • 2011         245 leden

[divider]
[space height=”20″]

Tot slot willen wij als bestuur onze dank uitspreken naar de vele vrijwilligers die ons het afgelopen jaar weer hebben geholpen met de ondersteuning van diverse activiteiten. Door steun van deze vrijwilligers hebben wij weer tal projecten en activiteiten kunnen realiseren. Wij hopen dat er volgend jaar meer belangstelling van de inwoners zal zijn bij diverse activiteiten.