Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord

Jaarverslag 2007-2008

Het bestuur kwam dit jaar 10 maal bijeen.

Samenstelling van het bestuur is:

  • Voorzitter: Jan Puper
  • 2e Voorzitter:Gosse vd Heide
  • Secretariaat: Marga Oosterloo
  • Penningmeester:Jan Groenink
  • Adrie Korpershoek (notulist)
  • Janny van der Walle
  • Sonja Roossien
  •  Tinus Hoogenkamp

[divider]
[space height=”20″]

Dit jaar gaat Sonja Rossien helaas het bestuur van DFW verlaten. Wij willen haar bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij DFW.Haar taken zullen worden overgenomen door het nieuw te kiezen bestuurslid.

DFW heeft ook dit jaar weer een aantal optochten georganiseerd. O.a. Sint Maarten en Sint Nicolaas. Uit de jaarvergadering van vorig jaar kwam de wens vanuit onze leden naar voren, om de Sint Nicolaas optocht in een nieuw jasje te steken. Hierop is een werkgroep druk aan het werk gegaan en het resultaat kunt u morgen meemaken.

De Hobbytentoonstelling is dit jaar weer goed bezocht. Enthousiaste standhouders en tevreden bezoekers.

De palmpasen optocht is dit jaar letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Door de slechte weersomstandigheden een zeer gering aantal bezoekers. Helaas, maar dat neemt de moed niet weg om er het komende jaar weer wat moois van te maken.

Ook Koninginnedag is naar alle tevredenheid verlopen. Dit jaar drukker bezocht dan het jaar ervoor. Er waren meer kramen aanwezig en er waren ook meer kinderen, die aan de georganiseerde activiteiten deelnamen.

Het jaar 2007-2008 stond voor het bestuur van DFW en haar leden, in het teken van het Dorpsbelevingsonderzoek. Een belevings- onderzoek waar door vele vrijwilligers heel wat uren in gestoken is. En waar de inwoners van onze dorpen haar mening in een enquête kwijt konden.  De uitkomst werd op 25 maart jl. voor een volle zaal, in ons Dorpshuis gepresenteerd.   Wij als bestuur kijken terug op een zeer geslaagd onderzoek waar wij zeker verder mee aan het werk gaan.

Tot slot wil ik namens het bestuur onze dank uitspreken naar de vele vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben bijgestaan. Zich hebben ingezet en het bestuur hebben ondersteund met haar activiteiten. Het is fijn om te ervaren dat deze mensen er zijn, want zonder hen kunnen wij ons dorp niet datgene extra geven wat de leefbaarheid ten goede komt.