Aan het College van Burgemeester en Wethouders en
de Gemeenteraad van de gemeente Westerveld
Raadhuislaan 1
7981 EL DIEVER
 
Betreft: Intrekking bezwaren Voorontwerp-bestemmingsplan Residence Frederiksoord.
Frederiksoord,                    2009.

 

Geacht College,

Mijn bewaren tegen het voorontwerp-bestemmingsplan Residence Frederiksoord wens ik in te trekken.
Met vriendelijke groet,

 

___________________________________

( Handtekening )

Naam  :           _________________________________

Adres  :           _________________________________

_________________________________