De eerste zaken staan op papier. De commissies kunnen aan de slag met de uitwerking van plannen die via de enquête binnen zijn gekomen. De enquete is eerder dit jaar ingeleverd en verwerkt. Daarin ging het onder andere over de wens om een nieuwe speeltuin te kunnen openen. Misschien wel met een beweegtuin voor ouderen. Of het behouden van de fysiotherapeut voor Wilhelminaoord, nu deze niet meer terug komt in de ‘nieuwe’ Menning.
De andere twee onderwerpen gaan over het behoud van een winkeltje en de verkeersveiligheid.

de commissies kunnen nog wel wat hulp gebruiken.

Wie vanuit Wilhelminaoord wil zich aansluiten om mee te praten over onderwerpen als gezondheidszorg, speeltuin, winkeltje, een ontmoetingsplek voor jongeren en verkeer? We zullen het samen moeten doen. Anders komt het er niet.

Mocht u zich willen aansluiten, dan horen wij dat graag.

In het bijzonder vragen wij de oudere jeugd(16+) om mee te praten/denken over een ontmoetingsplek.

info@dorpsgemeenschap-fw.nl