Stichting GasDrOvF wil er zijn voor allen die zich zorgen maken over gaswinning in Zuid-West Drenthe, Noord-West

Overijssel en Zuid-Oost Friesland.

GasDrOvF stelt zich als doel het verwerven van kennis, het geven van voorlichting en het bouwen aan een sterk

netwerk om tegengas te kunnen geven

in de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf.
Betreft: Informatieavond bouwkundige opnamen 15 maart te Vledderveen
Beste bewoners en bedrijven van de gemeenten Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland,
U woont of bent gevestigd in een gebied waar gas wordt gewonnen. Gaswinning kan op termijn
consequenties hebben voor o.a. de bouwkundige staat van uw woning of pand. Gebleken is dat het
verhalen van schades oneindig kan duren omdat het verband tussen bodemtrilling en -daling en
schade door gaswinning moeilijk aan te tonen is. Als u kunt bewijzen dat uw woning geen schade had
voordat deze bodembeweging plaats vond, staat u bij een schadeclaim een stuk sterker.

In deze brief wil stichting GasOvDrF uw aandacht vragen om u de mogelijkheid die wij bieden om
tegen een gereduceerd tarief, een erkende bouwkundige opname te laten uitvoeren.
Op het bijgevoegde kaartje kunt u zien of uw woning zich in de invloedssfeer van
gaswinningsactiviteiten van mijnbouwbedrijf Vermilion Energy Netherlands B.V. bevindt. In
afzonderlijke winningplannen wordt de door Vermilion verwachte invloedssfeer weergegeven.
De invloedssfeer is 5 km gemeten vanaf de rand van het gasveld. U kunt de afzonderlijke
winningsplannen terugvinden op de site www.nlog.nl. Daarin wordt voor veel velden onder andere een
kans op bodemtrilling genoemd van 42% (+/- 8%).
Vermilion is verplicht om bouwkundige opnames te doen in gebieden waar gaswinning plaatsvindt.
Deze opname wordt dan bij een willekeurig geselecteerd aantal panden uitgevoerd. Vermilion is tegen
de verplichte bouwkundige opnamen in de invloedsfeer van de velden Eesveen en Vinkega in beroep
gegaan bij de Raad van State.
Er dreigt voor een groot aantal panden in de invloedsfeer van gaswinning, dat er geen bouwkundige
opname wordt gedaan en derhalve moeilijk aan te tonen zal zijn of schade aan uw woning is ontstaan
door gaswinning.
Ligt uw pand in de invloedssfeer van een gaswinningslocatie (zie overzichtskaart op pagina 2) dan
kunt u persoonlijk actie ondernemen door zelf een bouwkundige opname te laten uitvoeren van uw
woning.
Wij willen u daarover samen met de beide gecertificeerde bedrijven StabiAlert uit Bedum en Vergnes
uit Leek voorlichten op een informatieavond.

Wanneer: 15 maart aanvang 20.00 uur
Waar: het dorpshuis te Vledderveen, Jodenweg 2 te Vledderveen
Heeft u belangstelling om aanwezig te zijn op deze informatieavond, meldt u vrijblijvend aan!
Hoe: stuur een mail met vermelding van uw naam naar info.gasdrovf@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting GasDrOvF
Jeannette van der Velde, Rita Pos en Pier Winsemius