Informatieavond Beschermd dorpsgezicht en project Belvedere

In Frederiksoord en Wilhelminaoord zal er de komende jaren veel veranderen. Zo wordt verwacht dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dit najaar een groot deel van Frederiksoord-Wilhelminaoord als beschermd dorpsgezicht zal aanwijzen. Voorts liggen er plannen voor het (her)bouwen van koloniewoningen. Omdat er nog veel vragen zijn onder de inwoners, organiseert Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord (DFW) in samenwerking met de Gemeente Westerveld een informatieavond op donderdag 15 oktober a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis in Wilhelminaoord.

Om 20.00 uur start de bijeenkomst over de invoering van beschermd dorpsgezicht en welke gevolgen dit heeft voor de inwoners van beide dorpen. Vanaf 21.15 uur wordt de avond vervolgd met een presentatie over o.a. het (her)bouwen van de koloniewoningen.

Vertegenwoordigers van de Gemeente Westerveld, Maatschappij van Weldadigheid, Grontmij en Bugel Hajema Adviseurs zullen tijdens deze informatieavond de vragen van bewoners beantwoorden.

Vragen kunnen op voorhand per e-mail gezonden worden aan:
bewoneravonddfw@hotmail.com

Voorafgaand aan deze informatieavond houdt DFW voor leden haar algemene ledenvergadering. Aanvang 19.30 uur.