Gemeente Westerveld

t.a.v.

* College van Burgemeester en Wethouders

* Raad gemeente Westerveld

Postbus 50

Havelte

 

Frederiksoord, 16 maart 2009

 

Geacht gemeentebestuur en geachte raadsleden,

 

Op 26 februari heeft de gemeente een informatieavond gehouden voor de aanwonenden van de ME van der Meulenweg/Vledderlanden, tot de Pastorieweg.

De gemeente heeft toen de plannen ontvouwd betrekking hebbende op de herinrichting van deze weg.

Tijdens deze informatie avond is er veel gediscussieerd over de voorgestelde herinrichting.

 

In het kort nog even waarom de weg moet worden aangepakt:

 •  slechte staat van onderhoud
 •  gevaarlijke kanten
 •  toenemend gebruik

In het kort de gemeentelijke uitgangspunten:

 • er is niet veel verkeer ca 300 voertuigbewegingen per dag
 • er wordt niet zo hard gereden als de bewoners denken (piek 115 gem 57)
 • er is niet veel elkaar tegemoetkomend verkeer (’s morgens naar Havelte en ’s avonds naar Vledder)
 • bij stal Arcadia zal veel verkeer zijn i.v.m. de omvang

In het kort de gemeentelijke voorstellen:

 • de weg wordt een klinkerweg op verstevigde onderlaag
 • de weg word breder gemaakt tot 4,20
 • daarnaast tot de bomen worden grasbetontegels aangebracht
 • de weg wordt ca 20 cm hoger om geen boomwortels te beschadigen
 •  er worden op de kruisingen met Pastorieweg en van Limburg Stierumweg en met de Burg (Wynoldyweg plateau’s aangebracht met verhoging)
 • er worden bij stal Arcadia verhogingen aangebracht
 • het word een 60 km weg
 • de opgeknapte weg moet zeker 20-25 jaar meekunnen zonder groot onderhoud

In het kort de bezwaren van de aanwonenden:

 • de wegverbreding zal zeker geen snelheidsvermindering tot gevolg hebben
 • daartoe zal er controle/handhaving moeten komen
 • er is veel meer verkeer dan de meting van de gemeente uit lijkt te wijzen
 • er wordt veel meer elkaar tegemoet komend verkeer gezien dan de gemeente aanneemt
 • door de visuele stroken naast de weg lijkt het of er een fietspad is(dit zal zeker gevaarlijke situaties opleveren met elkaar passerende auto’s)
 • de verhogingen bij stal Arcadia worden als overbodig gezien omdat de eigenaar van stal Arcadia bij bewoners heeft aangegeven dat er nauwelijks verkeer zal zijn/komen
 • de verhogingen bij stal Arcadia hebben zeer nadelige gevolgen voor de boeren die daar overheen moeten om land te bewerken.
 • er zal zeker sprake zijn van geluidsoverlast van de drempels bij woonhuizen
 • er zou sprake kunnen zijn van trillingen en schade aan deze oude woningen door de drempels
 • met het huidige/toekomstige verkeersaanbod zal de weg zeker geen 20-25 jaar meegaan zonder ingrijpend onderhoud
 • door de verhoging van de weg wordt voor wateroverlast gevreesd bij de erftoegangen

Wanneer deze weg zal worden verbreed zal dat zeker een stimulans zijn voor het woon- werk verkeer naar de militaire kazerne in Havelte.

In het kort de voorstellen van de aanwonende:

 • verplaats de verhogingen bij stal Arcadia naar de bocht in de weg bij het “bosje”
 • breng weg-as verspringingen aan of versmallingen d.m.v. obstakels
 • maak de weg niet breder, er is meer elkaar tegemoetkomend verkeer dus hoge snelheden verwacht
 • maak vluchthavens om passeren mogelijk te maken bij brede voertuigen
 • neem maatregelen om het onnodige verkeer te weren (bestemmingsverkeer aanwonende)
 • want de verhogingen zullen niet voldoende belemmerend werken
 • n.b. Navigatiesystemen zullen de vd Meulenweg aangeven als route
 • maak binnen de bebouwde kommen weer gewoon 50 km gebieden en voorkom sluipverkeer op de overige wegen

 

Dat er onderhoud aan de weg dient te gebeuren staat voor iedereen buiten discussie. Maar waarom dan ook niet de hele Vledderlanden.? De gemeente heeft plannen voorgesteld welke kennelijk al vaststaan, dat is geen goede informatie/inspraak.Slechts een heel klein beetje werd toegegeven om een meting opnieuw te doen. Er zijn geruchten als dat de ME vd Meulenweg meer verkeer gaat krijgen door ontsluitingen van een camping en zelfs van het nieuwe plan in de landbouwschool.

Kan de gemeente hier iets over vertellen?

Helaas hebben we moeten constateren dat er geen ruimte was om nog wijzigingen in de plannen aan te brengen. De aanwonende maken zich ernstig ongerust over deze aanpak van de gemeente, ons inziens moet er toch meer ruimte zijn om goed overleg te hebben over zaken die de bewoners aangaan?

Er wordt op dit moment door bewoners zelf tellingen gemaakt om het echte verkeersaanbod te berekenen.

Als gesprekspartner van de gemeente ziet D.F.W. hier een taak weggelegd om voor haar inwoners in Frederiksoord op te komen.

Wij verzoeken u dan ook om nogmaals de bezwaren en inbreng van de aanwonenden mee te nemen in uw besluitvorming zodat de uiteindelijke plannen breed gedragen worden, daar is tenslotte een ieder bij gebaat.

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsgemeenschap Wilhelminaoord-Frederiksoord eo

 

A J Voerman

ME van der Meulenweg 1 8382 CC Frederiksoord

( 380843