Dorpshart

Werkgroep Speeltuin

Werkgroep “Speeltuin” in de breedste zin van het woord.   De werkgroep liet tijdens de bewonersbijeenkomst een idee zien van een van de eventuele mogelijkheden voor een speeltuin met daarin aangegeven welke speeltoestellen daarin zouden kunnen komen.  ...

Lees meer

Werkgroep Zorg en Welzijn

Werkgroep Zorg en Welzijn presenteerde een 6-tal onderwerpen waarover zij met de inwoners van Wilhelminaoord in gesprek wilde gaan en aanvullende ideeën probeerde op te halen. De onderwerpen waren: - Nut van een Dorpscoördinator als verbinder tussen informele en...

Lees meer

Werkgroep bedrijvigheid/economie

Verslag van de werkgroep Bedrijvigheid/Economie van de informatieavond van 7 februari 2024 Allereerst wil de werkgroep Bedrijvigheid/Economie alle aanwezigen tijdens de informatieavond heel hartelijk danken voor de open en constructieve gesprekken die wij met jullie...

Lees meer