Via de nieuwspagina blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

Nieuwsbrief November 2023

dorpsgemeenschap Frederiksoord - Wilhelminaoord Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord Bekijk de webversie Nieuwsbrief Najaar 2023 We gaan zo langzamerhand weer naar het einde van het jaar. De dagen worden korter en het weer onvoorspelbaar, natter en vaak ook met meer wind....

Lees meer

Algemene Leden Vergadering op 28 Novenber.

Aan de leden, Het bestuur van Dorpsgemeenschap Frederiksoord–Wilhelminaoord e.o. (DFW) nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 November 2023. Aanvang 19.30. De vergadering wordt gehouden in Ons Dorpshuis in...

Lees meer

Inrichting dorpshart van start.

De eerste zaken staan op papier. De commissies kunnen aan de slag met de uitwerking van plannen die via de enquête binnen zijn gekomen. De enquete is eerder dit jaar ingeleverd en verwerkt. Daarin ging het onder andere over de wens om een nieuwe speeltuin te kunnen...

Lees meer

Nieuw bestuur na ledenvergadering.

Na de ledenvergadering van woensdag 22 febr. 2023, is door de leden gekozen. Verkozen Andries Ophof (voorzitter) John Mensink (vice voorzitter,secretaris) Jos Rosener Manz (penningmeester) Jolien Diderich (lid) Hilbert Zoer (lid) Annie Verboom-Prikken(lid) Blijvend....

Lees meer

Nieuwe bestuursleden DFW nodig!

Om DFW breder en toegankelijker te krijgen zijn wij op zoek naar dorpsgenoten die mee willen denken over de toekomst van ons dorp en komende activiteiten. Indien U hieraan mee wilt werken laat het ons weten. info@dorpsgemeenschap-fw.nl

Lees meer

“Vijvertje” Wilhelminaoord.

“Vijvertje” Wilhelminaoord. Vindt u, en wilt u ook graag dat het vijvertje beter begaanbaar wordt? Er zijn een paar enthousiaste mannen die zich willen inzetten, helpt u mee? Snoeien, vegen, harken, maaien…of heeft u middelen beschikbaar om te kunnen gebruiken voor...

Lees meer