De Voorzittershamer wisselde van eigenaar in Wilhelminaoord

Frederiksoord/Wilhelminaoord. In een goed gevuld dorpshuis heeft Jan Puper woensdag avond afscheid genomen als voorzitter van DFW (Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord).
In de 12 jaar onder zijn voorzitterschap is de kleine belangengroep uitgegroeid tot een organisatie die staat. Het is een waardige gesprekspartner geworden voor vele partijen zoals de gemeente, woningbouwvereniging, zorginstanties, De Maatschappij van Weldadigheid en meer.

Het was Jan Puper zijn eigen keuze om te stoppen als voorzitter. Door zijn keuze als raadslid van de PVDA Westerveld verder te gaan en zich hier volledig op te willen richten, werd het tijd voor een nieuwe voorzitter. Die heeft het bestuur, na goedkeuring van de ledenvergadering, gevonden in Wibaut Beekman. Ook geen onbekende binnen DFW. Wibaut heeft zijn sporen reeds verdient als woordvoeder van de commissie Wonen en die functie blijft hij naast het voorzitterschap ook bekleden.

De commissie groenvoorziening gaf nog een uitgebreide visie over hoe vooral Wilhelminaoord wat meer kleur kan krijgen. Met financiële steun van derden  wordt gekeken  hoe door middel van een meer gevarieerde aanplant een kwaliteitsimpuls   kan worden gegeven. Daarnaast zal samen met de Maatschappij van Weldadigheid worden gekeken hoe eventueel een speelbos aan de rand van Wilhelminaoord kan worden gerealiseerd.

Als slot sprak Wibaut Beekman dan ook duidelijk: “Het is als nieuwe voorzitter heerlijk te mogen instappen op een goed rijdende trein, Jan Puper heeft deze, samen met het bestuur, op de rails gezet en het is mijn taak deze goed te laten rijden. Een uitdaging die ik graag, samen met het bestuur en de vele vrijwilligers, aanga”.
Aan het einde van de bijzondere vergadering kreeg Jan Puper uit handen van de vicevoorzitter Gosse van de Heide een blijvende herinnering en sprak de woorden uit dat als Jan straks gekozen wordt in de gemeenteraad hij zich ook voor onze dorpen zal blijven inzetten.