Aan:
College van de Gemeente Westerveld,
Gemeenteraad van Westerveld
Maatschappij van Weldadigheid, de heer J. J. Mensink, directeur
Provincie Drenthe, mevr. A. Haarsma, Gedeputeerde
Werkgroep Belvedere, de heer W. Brouwer, projectleider
Woonstichting Actium, mevr. N. Louwdijk
B.O.K.D., mevr. C. Couperus

Wilhelminaoord, 7 april 2008

Geachte heer/ mevrouw,

Kennis te hebben genomen van het belevingsonderzoek hetgeen wij in maart ’08 hebben gehouden onder de inwoners van Frederiksoord en Wilhelminaoord, willen wij u op de hoogte stellen van hetgeen wij voornemens zijn in het vervolgtraject. Wij willen de nadruk ook nog even leggen op de financiele steun van de Gemeente Westerveld en zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

In samenwerking met de B.O.K.D.  zijn wij het vervolgtraject gestart met een analysering van het rapport; wat willen de inwoners en wat voor uitkomsten zijn reëel te bewerkstelligen. Allen in samenhang met de mogelijkheden van het bestuur. De start is gemaakt en als bestuur zullen wij een viertal commissies instellen die zich specifiek met een onderwerp bezig gaat houden. Dit kost natuurlijk tijd, veel tijd.

Inmiddels hebben wij de eerste bijeenkomst in dit vervolgtraject met het bestuur gehad en hebben hierin unaniem besloten, om u als betrokken partij nogmaals duidelijk te informeren naar de wens van de inwoners van de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord. Men wil betrokken zijn met de toekomstplannen voor onze dorpen. In zowel het plan Belvedere als het dualisme staat samenspraak met de bevolking hoog in het vaandel, laten wij dit respecteren met z’n allen!

Wetende dat er binnenkort gesprekken zijn tussen woonstichting Actium en de gemeente Westerveld inzake de plannen aan De Kooimanstraat te Wilhelminaoord.  Wetende dat de Maatschappij van Weldadigheid bezig is om te kijken naar de mogelijkheden/veranderingen in haar werkgebied, roepen wij als bestuur u dan ook vriendelijk op om deze wens te honoreren.  Betrek ons als inwoners direct bij de inrichting van de dorpen en haar omgeving. Beslis samen met ons i.p.v. over ons! De dorpsgemeenschap is een prima partner hierin die tenslotte draagkracht heeft in deze dorpen.

Het bestuur van D.F.W. zal avonden gaan beleggen waarin wij in gesprek willen gaan met verschillende partijen en de inwoners onder leiding van een kundig en neutraal gespreksleider. In dit vervolgtraject zullen wij u ook benaderen om waar mogelijk mee te denken/werken aan onderwerpen uit het belevingsonderzoek die de leefbaarheid kunnen verbeteren.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Namens dorpsgemeenschap Frederiksoord/ Wilhelminaoord

Jan Puper
Voorzitter