Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad
Van de gemeente Westerveld
Raadhuislaan 1
7981 EL Diever

Betreft: Bezwaarschrift Stichting Oranjeborg

Frederiksoord 25 oktober 2009,

Geacht college,

Het bestuur van DFW zal geen bezwaar maken tegen de plannen van Oranjeborg. De doelgroep die terecht kan bij Stichting Oranjeborg heeft ook een kans nodig in de Maatschappij.
Wel willen wij als vertegenwoordigers van de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord enkele zaken aan u verzoeken en hierbij denkende aan het convenant wat wij met u hebben afgesloten.
Momenteel heeft de Gemeente aan Stichting Oranjeborg een vergunning afgegeven voor de duur van 1 ½ jaar. De Gemeente moet vasthouden aan bovengenoemde termijn. Hierbij willen wij zien, dat de Gemeente handhaving laat geschieden wanneer deze termijn niet blijkt te kunnen worden gehaald.

Stichting Oranjeborg is een jonge organisatie die nog in zijn kinderschoenen staat. Waar een deel van de inwoners nu haar bezorgdheid qua inhoudelijke zorg en begeleiding aangeeft, willen wij dat de Gemeente er op toeziet dat de veiligheid gewaarborgd zal zijn. De doelgroep die Stichting Oranjeborg op zal nemen, is een specifieke doelgroep die ondanks dat het uitbehandelde cliënten zijn, een deskundige begeleiding vraagt. Deze doelgroep heeft veel problemen gekend en wanneer men hier niet of niet tijdig de juiste interventies pleegt, zal het met deze doelgroep mogelijk weer fout kunnen gaan. Wij willen als vertegenwoordigers van de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord dan ook dat de Gemeente Westerveld ook hier zal bewaken en er alles aan gaat doen om mogelijke incidenten niet plaats te laten vinden.

Communicatie is van groot belang. De bereikbaarheidsmogelijkheden van Oranjeborg dienen laagdrempelig te zijn. Er zal een contactadres en of contactpersoon afgesproken moeten worden, waar de inwoners van de dorpen met al hun vragen en of opmerkingen en eventuele klachten terecht kunnen. Wij vragen aan de Gemeente hier op toe te zien.
Waar tot op heden de communicatie betreffende Stichting Oranjeborg vanuit de Gemeente zeer onvoldoende te noemen was, verwachten wij hier vanaf heden verbetering in. Gemeente Westerveld dient de Dorpsgemeenschap op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die haar leden aan gaan.

Wanneer bovenstaande voldoende wordt gewaarborgd kan het bestuur van DFW zich vinden in de tijdelijke huisvesting van 1 ½ van Stichting Oranjeborg in de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord.

Met vriendelijke groet en in afwachtende op uw reactie,
Bestuur DFW