Geschiedenis DFW

Een vereniging met een geschiedenis

Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord e.o. (D.F.W.) mogen we oprecht een vereniging met een geschiedenis noemen. Al vroeg in de vorige eeuw bestond er al een oranje commissie voor Wilhelminaoord die tijdens de viering van koninginnedag een dag organiseerde voor jong en oud, iets wat heden ten dage nog steeds plaatsvindt! In 1946 is er gekozen voor een officieel orgaan, de oprichting van D.F.W. geschiedde door de heren: Beute, Van Leenhoff, Puper, Pit en Bastiaans. In de jaren daarop volgend zijn er veel vrijwilligers geweest die de belangen voor haar inwoners behartigden.

Het huidige bestuur is er dan ook trots op het werk te mogen voortzetten dat al deze mensen destijds hebben gestart.

Onze doelstellingen

Naast al haar activiteiten voor zowel de jeugd als de volwassenen houdt het huidige bestuur zich ook bezig met andere zaken. Onderwerpen als plattelandsontwikkelingen, bestemmingsplannen etc. komen dan ook regelmatig aan de orde. Zaken als woningbouw, erg belangrijk voor het voortbestaan van een gezonde leefgemeenschap, staan ook hoog op de lijst. Met voornamelijk woonstichting Actium zijn daar dan ook regelmatig contacten over om te kijken waar de mogelijkheden en verbeterpunten liggen.

Gesprekspartners die invloed kunnen uitoefenen op onze dorpen zijn dan ook essentieel voor de toekomst. Met de Gemeente Westerveld zijn maandelijkse contacten, rondgangen door de dorpen en diverse gespreksavonden om de inwoners van Frederiksoord en Wilhelminaoord te geven wat zij verdienen.

Al deze activiteiten doen wij uitsluitend voor inwoners, de leden. Voor ons als bestuur is het dan ook van belang een groot aantal leden achter ons te hebben. Gelukkig zijn er veel inwoners die ons werk waarderen middels het lidmaatschap. Wij spreken de wens dan ook uit dat u het belang van dorpsgemeenschap Frederiksoord/Wilhelminaoord ook wil ondersteunen door lid te worden (mocht u dat nog niet zijn). Informatie hierover treft u hieronder.

Het lidmaatschap

Het lidmaatschap kost €10,= per jaar voor alleenstaanden en € 15,= voor gezinnen. De contributieverhoging voor het lidmaatschap wordt op de Algemene Leden Vergadering door de aanwezige leden voor het komende jaar goedgekeurd. De betaling het liefst automatisch. U krijgt dan een machtigingsformulier van de penningmeester wat u dient te invullen.

Lid worden van D.F.W. heeft voordelen voor u. Leden met en zonder kinderen hebben gratis toegang tot verschillende activiteiten. 55 plus leden hebben ook nog korting op uitjes.

Lid worden?

Om lid te worden of wijzigingen lidmaatschap kunt u doorgeven aan  info@dorpsgemeenschap-fw.nl

 

Commissies

  • Speeltuincommissie
  • Commissie dorps-en plattelandproblematiek
  • Nieuwe bewonersmelding
  • Woningbouw
  • Sociale omgeving / Activiteiten
  • Verkeersveiligheid / Groenvoorziening
Persoon A

Persoon A

Functie

Persoon B

Persoon B

Functie

Persoon C

Persoon C

Functie

Persoon D

Persoon D

Functie